Thủ tướng đồng ý quy hoạch sân bay Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp dân dụng
Tin tức

Thủ tướng đồng ý quy hoạch sân bay Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp dân dụng

Trước kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận liên quan đến sân bay Thành Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng nhằm giúp Ninh Thuận có động lực mới để phát triển đột phá trong thời gian tới.

Thủ tướng đồng ý quy hoạch sân bay Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp dân dụng
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận

Sáng 17/4, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất.

Tạo động lực mới, không gian mới để phát triển

Phát biểu kết luận cuộc làm viêc, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu, kết quả của Ninh Thuận trong năm 2021 và quý I năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự báo tình hình thời gian tới sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, cần chuẩn bị để sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được qua các thời kỳ, chủ động, sáng tạo, bình tĩnh xử lý các vấn đề mới phát sinh phù hợp tình hình.

Thủ tướng nhấn mạnh, tư tưởng chỉ đạo là phải tiếp tục đổi mới với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới, cảm hứng mới, không gian mới để phát triển. “Nguồn lực xuất phát từ tư duy, còn tầm nhìn chiến lược sẽ phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng phát biểu.

Tỉnh Ninh Thuận cần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển và mảnh đất của mình, không trông chờ, ỷ lại, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Cùng với việc phát huy những thành quả, tiềm năng đã có, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cần phải chủ động tạo ra những cơ hội phát triển mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đồng ý quy hoạch sân bay Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp dân dụng

Thủ tướng: Đồng ý về chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng

Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể đối với Ninh Thuận. Theo đó, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Lắng nghe tiếp thu những ý kiến xây dựng xác đáng của nhân dân, của các chuyên gia, nhà khoa học.

Ninh Thuận phải chú ý phát triển dân số một cách khoa học, hợp lý trong bối cảnh “đất rộng, người thưa”, bởi nguồn lực con người là quan trọng nhất. Xác định rõ trụ cột để phát triển như năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch, công nghiệp phụ trợ cho năng lượng tái tạo, công nghiệp hóa chất. Tiếp tục xây dựng, bổ sung quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có, hóa giải các thách thức, khắc phục các hạn chế, yếu kém.

Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển, mạnh dạn cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún gây kéo dài, chậm tiến độ, dồn nguồn vốn tập trung cho các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, lâu dài, tạo sự chuyển biến rõ nét về hạ tầng kinh tế – xã hội. Trong đó, Thủ tướng gợi ý việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với Tây Nguyên, nghiên cứu, tính toán việc luyện nhôm từ nguồn nguyên liệu alumina với lợi thế về nguồn điện tại địa phương.

Tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine đã đề ra. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế biển toàn diện hơn, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ngư dân tiếp tục góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, không đánh bắt thủy sản bất hợp pháp.

Giải quyết các kiến nghị của Ninh Thuận

Cơ bản đồng tình các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, các điều kiện rất thuận lợi của sân bay Thành Sơn, đồng ý về chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng. Theo các đại biểu tại cuộc họp, điều này sẽ giúp Ninh Thuận có động lực mới để phát triển đột phá trong thời gian tới.

Hiện các cơ quan đang trình phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng cho biết sẽ thành lập một tổ công tác để khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tổng thể về các vấn đề, đề xuất liên quan tới các sân bay, báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, các sân bay lưỡng dụng vẫn phải phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm công tác huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của các đơn vị không quân.

Về kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná (diện tích 827 ha, tổng vốn đầu tư 5.464 tỷ đồng), Thủ tướng giao UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật trên tinh thần tạo điều thuận lợi cho thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tích hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào Quy hoạch tỉnh; trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Thủ tướng giao các cơ quan sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 115 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù của Ninh Thuận, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, trên tinh thần các bộ, ngành cùng “xắn tay” với tỉnh để giải quyết các vấn đề đặt ra.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tỉnh Ninh Thuận đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã đổi mới sáng tạo rồi thì đổi mới sáng tạo hơn nữa, đã có thành công thì đạt được thành công hơn nữa, vừa kế thừa thành quả của những người đi trước, vừa bám sát tình hình để đổi mới, sáng tạo, phát triển, biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành động lực và nguồn lực mới, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong 3 năm 2019-2021, tỉnh Ninh Thuận thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và thu ngân sách về đích trước ba năm so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề hướng đến mục tiêu tự chủ ngân sách.

Riêng năm 2021, một số lĩnh vực của tỉnh có chuyển biến tích cực, đưa Ninh Thuận trở thành điểm sáng trong khu vực. Nổi bật là GRDP tăng 9%, đứng thứ tư cả nước, đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, quy mô nền kinh tế gấp 1,15 lần so với năm 2020.

Sản xuất nông nghiệp tăng 5,98% thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 24,6%, đứng đầu cả nước, năng lượng tái tạo tăng trưởng cao, tăng 59,8% tiếp tục làm đầu tàu tăng trưởng cho toàn ngành, đóng góp 6,84% tăng trưởng chung.

 

( Theo Xuân Lan – Báo Congly.vn)

 

Link gốc: https://congly.vn/thu-tuong-dong-y-quy-hoach-san-bay-thanh-son-thanh-san-bay-quan-su-ket-hop-dan-dung-206256.html

About Hacom Mall Ninh Thuận

Mua bán căn hộ, shophouse Dự ám Hacom Mall Ninh Thuận, vị trí ngay trung tâm khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Liên hệ 0933843118

Related Posts