Ninh Thuận: Thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam 43.900ha vào năm 2025
Read More
Tin tức

Ninh Thuận: Thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam 43.900ha vào năm 2025

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 4823/KH-UBND triển khai thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận với tổng diện tích 43.900 ha. Ranh giới dự kiến...

Read more