Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sẽ không bị cưỡng chế tháo dỡ?
Tin tức

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sẽ không bị cưỡng chế tháo dỡ?

Những trường hợp vi phạm trong chuyển đất nông nghiệp, phi nông nghiệp sang mục đích khác mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt sẽ được giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm phát hiện vi phạm và buộc phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quy định cụ thể mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi chuyển đất trong nhóm đất nông nghiệp sang mục đích khác.

Cụ thể, đối với trường hợp loại đất, diện tích, vị trí chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được chấp thuận dự án đầu tư thì yêu cầu đối tượng giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và buộc phải thực hiện thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan thẩm quyền theo quy định.

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sẽ không bị cưỡng chế tháo dỡ?

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp loại đất, diện tích, vị trí chuyển đổi mục đích sử dụng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Cụ thể, buộc đối tượng vi phạm di dời tài sản trên đất và khôi phục lại mặt bằng như tình trạng ban đầu đủ điều kiện trồng lúa đối với các trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng.

Đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì buộc đối tượng vi phạm di dời tài sản trên đất; tháo dỡ các công trình, kiến trúc phục vụ nuôi trồng thủy sản; khôi phục lại mặt bằng như tình trạng ban đầu đủ điều kiện trồng lúa.

Đối với trường hợp chuyển đất trồng cây hằng năm khác, cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp thì buộc đối tượng vi phạm tháo dỡ công trình, vật kiến trúc đã xây dựng trên đất; khôi phục lại mặt bằng và điều kiện sản xuất theo mục đích ban đầu,…

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành vi chuyển đất trong nhóm đất phi nông nghiệp sang mục đích khác.

Tương tự, trường hợp loại đất, diện tích, vị trí chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được chấp thuận dự án đầu tư thì yêu cầu đối tượng giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và buộc phải thực hiện thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan thẩm quyền theo quy định.

Trường hợp loại đất, diện tích, vị trí chuyển đổi mục đích sử dụng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

 

( Theo Lê Phước Bình – Thanhnienviet )

 

Link gốc: http://thanhnienviet.vn/2022/06/08/xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-se-khong-bi-cuong-che-thao-do/

About Hacom Mall Ninh Thuận

Mua bán căn hộ, shophouse Dự ám Hacom Mall Ninh Thuận, vị trí ngay trung tâm khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Liên hệ 0933843118

Related Posts